Уряд планує створити Фонд гарантування кредитів і Фонд фондів для спрощення доступу малого та середнього бізнесу до фінансування.

Про це йдеться в Національній стратегії економічного розвитку до 2030 року.

КМУ заклав у вектори економічного розвитку до 2030 року створення єдиного інтегрованого гарантійного інструменту — Фонду гарантування кредитів, орієнтованого на високоризикові або з недостатнім рівнем фінансування малі і середні підприємства.

До таких підприємств пропонується віднести, зокрема інноваційні, культурні та творчі сектори, підприємства, що переходять від ресурсо- та енергоємних моделей до більш стійких, а також застосовують цифрові і інноваційні методи ведення бізнесу.

Уряд також планує спрощення доступу до капіталу для малого і середнього бізнесу шляхом створення державного Фонду фондів «як механізму ризиків/винагород для збільшення розміру фондів».

Якірною інвестицією для Фонду фондів може виступати державне фінансування, при цьому додаткове фінансування від міжнародних фінансових організацій та від інших держав буде сприяти залученню приватних інвесторів у МСБ.