З року в рік прослідковується тенденція до подальшого зменшення рівня сплати акцизного податку з роздрібної реалізації тютюнових виробів. Розрахунки на основі даних Державної фіскальної служби України та Державної служби статистики свідчать про те, що у 2015 році роздрібний акциз з тютюнових виробів сплачувався у 71 % випадків, то у 2018 році лише у 55%. Скорочення надходжень акцизного податку на тютюнові вироби також спостерігалося у січні 2019 року. Було сплачено лише 1,39 млрд. грн. податку проти 2,5 млрд. грн. у січні 2018 року. Для визначення ефективності справляння акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, а також виявлення причин, що впливають на його надходження Федерація провела аналіз планових та фактичних надходжень акцизного податку в розрізі областей. Результат підтверджує дані ДФС України - у 16 з 24 областей України спостерігається тенденція до зменшення рівня сплат акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів. Основними причинами недонадходжень сум сплат акцизного податку до місцевих бюджетів з урахуванням фактичних обсягів реалізованих тютюнових виробів в розрізі областей, за інформацією Головних управлінь ДФС України в областях, є: - зростання вартості тютюнових виробів, що призводить до зменшення споживання тютюну або вживання більш дешевих тютюнових виробів - скорочення кількості діючих ліцензій на продаж суб'єктами господарювання тютюнових виробів; - незаконний обіг підакцизних товарів, спричинений зростанням вартості тютюнових виробів; - недостатня кількість трудових ресурсів для проведення перевірок суб'єктів господарювання, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів; - неможливість розмежування коду бюджетної класифікації, як від реалізації алкогольних напоїв, так і від реалізації тютюнових виробів. Акцизний податок зараховується до доходів місцевих бюджетів загальною сумою за кодом бюджетної класифікації 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів»; - скорочення кількості населення; - розмежування адміністрування та контролю сплати акцизного податку обласними управліннями ДФС та обласними Офісами ВПП; - перевищення максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби та здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами без відповідної ліцензії. Об'єктивно обмежені людські матеріальні ресурси ДФС України не дозволяють забезпечити належний контроль усіх точок роздрібного продажу, яких налічується близько 80 000, що, в свою чергу, призводить до зростання частки нелегальної торгівлі. Відбувається викривлення конкурентного середовища, коли платники податків, які уникають їх сплати, мають цінову конкурентну перевагу порівняно з сумлінними платниками податку. Наявність роздрібного акцизу суперечить Директиві Ради ЄС №2008/118/ЄС від 16.12.2008 про загальний режим акцизних зборів, імплементація якої передбачена Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС протягом двох років з дати набуття чинності Угодою. Негативна тенденція зменшення надходжень від роздрібного акцизу на тютюнові вироби зумовлює необхідність невідкладних законодавчих змін. Федерація звернулась до Кабінету Міністрів, Мінфіну та ДФС України з пропозиціями спільно здійснити оцінку стану сплати роздрібного акцизу з тютюнових виробів та підготувати проект закону щодо скасування сплати роздрібного акцизу на тютюнові вироби.