Індекс охоплює 157 країн. На першому місці — Сінгапур, на другому і третьому — Південна Корея і Японія.

Індекс людського капіталу демонструє зв'язок між інвестицією в людський капітал і продуктивністю, яка досягається завдяки такій інвестиції. Індекс показує, який рівень людського капіталу матиме новонароджена дитина через 18 років.

Є три загальні сфери, на яких концентрується індекс: виживання, шкільне навчання і стан здоров’я. Кожна сфера оцінюється за різними індикаторами. Результати України в Індексі людського капіталу за різними сферами різні.

Показники виживання дітей після народження та доступу до освіти доволі високі, а от позиція за якістю й тривалістю життя дорослих не настільки хороша.

За оцінками СБ, дитина, що зараз народилася в Україні, буде продуктивною на 65%, коли виросте, за умови, що вона отримає повну освіту та матиме повноцінний доступ до системи охорони здоров'я.

Вірогідність виживання до п'ятирічного віку в Україні дуже хороша: 99 із 100. До 60 років доживають 81% підлітків п'ятнадцятирічного віку.